askeri üniversite taban puanları


kara harp : say2-248 ham puan 

deniz harp: say-2 247 ham puan

hava harp: say-2 301 puan OÖBP dahil

askeri üniversite askeri üniversite askeri üniversite askeri üniversite askeri üniversite askeri üniversite