abant izzet baysal üniversitesi yatay geçiş


Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı
Yatay Geçiş Kontenjan ve Şartları
Yatay geçiş şartları, başvuru ve değerlendirme ile ilgili detaylı bilgi için Yatay Geçiş
Yönergesi'ni inceleyiniz.
Başvuru İçin Gerekli Evraklar
- Başvuru dilekçesi.
- Not dökümü (transkript).
- Disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
- ÖSYM sınav sonuç belgesi (ÖSYM web servisi sonuç sayfası yazıcı dökümü de
kabul edilir).
- Ders içerikleri *.
* İntibak işlemlerinin yapılabilmesi için öğrencilerin not dökümü (transkript) ile daha
önce görmüş oldukları derslerin içeriklerini de başvuru evrakları ile beraber ilgili birime
teslim etmeleri gerekmektedir.
Not: Başvurular, şahsen ve ilgili fakülte dekanlıklarına/yüksekokul müdürlüklerine
yapılacaktır.
Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi
Açıklama Güz Dönemi Bahar Dönemi
Genel 06 – 17 Ağustos 2012 04 – 08 Şubat 2013
Yatay Geçiş Başvuruları
Mengen MYO 28 – 30 Ocak 2013
Yatay Geçiş Başvurularının Genel 05 Eylül 2012 18 Şubat 2013
Değerlendirilerek Asil ve Yedek
Listesi ile İntibak Kararlarının Öğr. İşl.
D.Başkanlığı'na Bildirilmesi İçin Son
Gün
Mengen MYO 06 Şubat 2013
Yatay Geçiş Hakkı Kazanan Genel 10 Eylül - 14 Eylül 2012 28 Şubat - 01 Mart 2013
Öğrencilerin Kesin Kayıtları. Mengen MYO 11 – 13 Şubat 2013
Kontenjanlar
· Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nca
ilan edilir. Kontenjanlar için tıklayınız.
· Kurum içi yatay geçiş kontenjanları aşağıya çıkartılmıştır.