radyoloji 4 yıllık taban puanları

RADYOLOJİ BÖLÜMÜ

 RADYOLOJİ  BÖLÜMÜ PUANLARI
                                        TABAN           TAVAN
2013-2014 YILI               309,696    -    353,659
2012-2013 YILI               368,629    -    383,026   
Radyoloji Bölümünden Girilebilecek 2 Yıllık Bölümler
  • Elektronörofizyoloji
  • Fizyoterapi
  • Radyoterapi
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ KENDİ ALANLARINDA 4 YILLIK (LİSANS) BÖLÜMLERİNİ TERCİH ETTİKLERİ ZAMAN EK PUAN GELECEK BÖLÜMLER:
LİSANS PROGRAMI

SÜRE
PUAN TÜRÜ
Fizyoterapi ve Rehabilitayson
Yüksekokul
4 Yıl
YGS-2
RADYOLOJİRADYOLOJİ
Radyoloji programı hekim tarafından x-ışınlarının gerek hastalığı tanısı (teşhis) gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirir. Radyoloji teknikerleri kamu hastanelerinde veya özel hastanelerde çalışabilirler. Bugün tıpta teknolojinin yeri giderek artmakta ve ileri teknik aygıtları kullanabilecek iyi yetişmiş elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Programın Amacı
Radyoloji programı hekim tarafından X-ışınlarının gerek hastalığın tanısı (teşhis) gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan yardımcı elemanı yetiştirir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Radyoloji programında öğrenciler matematik, fizik, biyoloji ve kimya gibi temel bilimler; anatomi, fizyoloji gibi temel tıp bilimleri ve radyoloji meslek dersleri alırlar. Ayrıca hastanelerin radyoloji laboratuvarlarında ve bağlı birimlerinde staj görürler.

Gereken Nitelikler
Radyoloji programında eğitim görmek isteyen kimselerin alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan, mekanik konularına ilgili, el ve gözü eşgüdüm halinde kullanabilen, sorumlu ve dikkatli kimseler olmaları beklenir.

Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler
Radyoloji bölümünü bitirenlere " Radyoloji Teknikeri " ünvanı verilir. Radyoloji teknikeri hastanelerde hastaların hekim tarafından belirlenen şekilde filmlerini çeker; ışın tedavisi gören hastaların cihazlarını hazırlar ve uygular.

Çalışma Alanları
Radyoloji teknikerleri kamuya ait veya özel hastanelerde çalışabilirler. Bu alanda ihtiyaç duyulan eleman evvelce kurslarla yetiştirilmekteydi. Bugün tıpta teknolojinin yeri giderek artmakta ve ileri teknik aygıtları kullanabilecek iyi yetişmiş elemanlara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Radyoloji Teknisyeni Hakkında Bilgi

Radyoloji Teknisyeni: Radyoloji Teknisyeni nedir radyoloji teknisyeni mesleği radyoloji teknisyeni hakkında bilgi radyoloji teknisyeni olmak için radyoloji teknisyeninin görevleri Radyoloji Teknisyeni olma şartları radyoloji teknisyeninin özellikleri nelerdir

Radyoloji Teknisyeni Mesleği

Hekimlerin verdiği yönergeye göre hastanın vücudunun belirli kısımlarının filmini röntgen denen cihazla çeken kişidir.
GÖREVLERİ
- Film çekilecek hastayı hazırlayarak röntgen masasında uygun pozisyonda durmasını sağlar ve yapılacak işlemle ilgili bilgiler verir

- Hastayı ve röntgen tüpünü film çekilecek bölgenin hizasına getirip kumanda düğmelerine basarak röntgen filmi çeker

- Çekilen filmin banyosunu yapar dosyalara yerleştirir ve üzerine hastanın künyesini yazar. Filmin ilgili servis veya polikliniklere teslim edilmesini sağlar.

- Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar laboratuar istatistikleri hazırlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER 

- Röntgen cihazları filmler film kasetleri enjektör ve çeşitli ilaçlar

- Kurşun gözlük kurşun paravana

- Banyo tankları kurutma dolapları

- Çeşitli kırtasiye malzemeleri ve röntgen havale kartları vb.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Radyoloji teknikeri olmak isteyenlerin;

- Göz-el koordinasyonu gelişmiş

- Fen alanına özellikle fizik ve biyoloji konularına ilgili

- İnsanlarla işbirliği içinde çalışmayı seven

- Söylenen veya yazılan talimatları anlayan ve bunları uygulayabilen

- Bedence güçlü ve dayanıklı

- Gözleri sağlam dikkatli sorumlu ve tedbirli

- Güler yüzlü ve sabırlı

kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Röntgen teknisyenleri hastane ve dispanserlerde karanlık odalarda görev yaparlar. Görevleri sırasında cihaz kullandıkları için birinci derecede makinelerle ilgili görünürler ancak insan ilişkileri bu meslekte çok önemlidir. Sürekli X ışınları altında çalışmak bazı hastalıklara yol açabileceği için röntgen teknisyenleri ya ek tazminat alırlar ya da erken emekli olabilirler

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Ülkemizde yatılı olarak eğitim veren sağlık meslek liseleri kademeli olarak üniversitelere bağlandığından gündüzlü olarak eğitim yapan sağlık meslek liselerinden mezun olan öğrenciler Sağlık Bakanlığı ’ nın yatılı ve yatısız tedavi kurumları ile koruyucu sağlık hizmetleri veren kuruluşlarında kadro imkanlarına göre atama sonucu görev almaktadırlar. Ayrıca SGK üniversite ve çeşitli kuruluşlara bağlı hastanelerde klinik ve polikliniklerde ve özel sektörde görev alabilmektedirler.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Radyoloji teknisyenliği mesleğinin eğitimi sağlık meslek liseleri Radyoloji Teknisyenliği bölümünde verilmektedir.
Radyoloji Bölümünden Girilebilecek 2 Yıllık Bölümler
  • Elektronörofizyoloji
  • Fizyoterapi
  • Radyoterapi
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
SAĞLIK MESLEK LİSESİ RADYOLOJİ BÖLÜMÜ MEZUNLARININ KENDİ ALANLARINDA 4 YILLIK (LİSANS) BÖLÜMLERİNİ TERCİH ETTİKLERİ ZAMAN EK PUAN GELECEK BÖLÜMLER:
LİSANS PROGRAMI

SÜRE
PUAN TÜRÜ
Fizyoterapi ve Rehabilitayson
Yüksekokul
4 Yıl
YGS-2