2014-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETM PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI KILAVUZU

GENEL BİLGİLER
TABLO-3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
TABLO-3B YGS Sonucuna Göre Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları
TABLO-4 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları
TABLO-3A, TABLO-3B ve TABLO-4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları
TABLO-5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre öğrenci Alan Yükseköğretim Programları
TABLO-5'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları
TABLO-6A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları
TABLO-6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları
TABLO-6B.2 Teknoloji Fakültesi Lisans Programları
TABLO-6B.3 Sanat ve Tasarım Fakültesi Lisans Programları
TABLO-6B.4 Turizm Fakültesi Lisans Programları
TABLO-6C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları
TABLO-7 Okul Türleri ve Kodları
TABLO-8 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları