özel üniversitelere giriş şartlarıNüfus Cüzdanı'nın bir adet fotokopisi (erkek öğrenciler için 6 adet fotokopi),
Lise Diploması’nın aslı veya Çıkış Belgesi’nin aslı,
Lise Diploması’nın veya Çıkış Belgesi’nin 6 adet fotokopisi,
6 adet vesikalık fotoğraf,
Erkek adayların askerlikle ilişkilerinin olmadığına dair belge (1994 ve öncesi doğumlular içindir)
Dönem Harcı (ya da ilk taksiti)’nin yatırıldığını gösteren banka dekontu.
Sağlık Raporu'nun iki adet fotokopisi. (aslı kayıt bürosu tarafından görülecektir.)


** KKTC Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nın kararı ile, 2005-06 öğretim yılından itibaren KKTC üniversitelerinde öğrenim görecek TC uyruklu öğrencilerin ilk kayıt işlemlerinde sağlık raporlarını ibraz etmeleri istenmektedir. KKTC makamlarınca istenen AKCİĞER SKOPİSİ, HİV, HEPATİT B VE HEPATİT C tetkiklerini içerir sağlık raporunu, T.C Sağlık Bakanlığı'na bağlı tam teşekküllü ihtisas veya üniversite hastanesinden almaları gerekmektedir. Sağlık Raporu'nun aslı muhaceret işlemleri için gerekmektedir.

Not: Muhaceret İşlemleri için öğrencilerin ülkeye pasaport ile giriş yapması gerekmektedir. Öğrenciler, Üniversite'ye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra, TC Kayıt Bürolarından veya Üniversiteden alacakları 'Geçici Öğrenci Belgesi' ile pasaport başvuru işlemlerinde öğrencilere uygulanan haklardan yararlanabilmektedirler.
(ör. indirimli başvuru ücreti)

TC – KKTC (Çift Uyruklu) Öğrencilerin Kayıtları
TC - KKTC uyruklu ve liseyi Türkiye’de bitiren öğrenciler Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Üniversiteye Giriş Sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sistemi ile veya DAÜ Giriş ve Burs Sınavına göre yapılan yerleştirme ile kayıt hakkı elde ederler. ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler TC uyruklu, DAÜ Giriş ve Burs Sınavı ile yerleşen öğrenciler KKTC uruklu öğrencilerin ödemiş oldukları öğretim ücretini öderler.

Liseyi Yurtdışında Bitiren TC Uyruklu Öğrenciler’in Kayıtları
Liseyi yurtdışında tamamlayan ve Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenim görmek isteyen TC uyruklu öğrenciler, eğitimlerine ara vermeden TC Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alacakları lise diploması denklik belgesi ile üniversitemize başvuru yapabilirler. TC Milli Eğitim Bakanlığı web sitesi: http://www.meb.gov.tr Bu öğrencilerin ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlara girmelerine gerek olmadan aşağıdaki belgelerle Üniversitemize veya Türkiye’deki bürolarımıza ön kayıt ile başvurmaları gerekmektedir.

TC Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan lise diploması denklik belgesi
Lise diplomanızın aslı ve 6 adet fotokopisi
Nüfus cüzdanı fotokopisi
6 adet vesikalık resim